Fertility Vision 2019 APK

50+

Fertility Vision 2019 APK

Version: 1.3.1 code 8

Developer: TME solutions s.r.o.

Released: 2019-04-24

Updated: 2019-06-12

Fertility Vision 2019 APK Fertility Vision 2019 APK

Description of Fertility Vision 2019 APK

PROČ si aplikaci STÁHNOUT?
Aplikace Vám poskytne možnost se aktivně zapojit do:
- výběru kazuistiky, která bude prezentována v průběhu fóra;
- hlasování v průběhu diskutovaných kazuistik;
- poskytnutí zpětné vazby po skončení akce.

JAK si aplikaci AKTIVOVAT?
Po stažení aplikace pouze potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem. Aplikace se stane aktivní po zadání hesla, které Vám bude sděleno moderátorem na úvod diskuzního fóra.

JAK aplikace FUNGUJE?
Hlasování je velmi jednoduché – po výzvě moderátora/řečníka
k hlasování se Vám na displeji mobilního telefonu objeví výzva
pro hlasování. Následně pouze vyberete Vaši volbu a potvrdíte.
Váš hlas tak bude zaznamenán.
WHY DOWNLOAD?
The app will give you the opportunity to actively participate in:
- selecting a case report to be presented during the Forum;
- voting during the discussed case reports;
- providing feedback after the event.

HOW TO ACTIVATE THE APPLICATION?
After downloading the app, just confirm that you are a medical professional. The application will become active after entering the password, which will be communicated to you by the moderator at the beginning of the discussion forum.

HOW DOES THE APPLICATION WORK?
Voting is very simple - after a moderator / speaker call
you will be prompted to vote on the mobile phone display
for voting. Then just select your choice and confirm.
Your voice will be recorded.

Additional information

Update on
2019-06-12
Package name
cz.tmesolutions.fertility
Version name
1.3.1
Installs
50++
File size
28.720.967 bytes
Category
TOOLS
Requirements
Android 4.0.3+
Get it on
Content rating
Rated for 3+