Cover Image of Kiếm Thế Mobile VNG APK

100K+

Kiếm Thế Mobile VNG APK

Version: 1.4.10764 code

Developer: VNG Game Publishing

Released: 2018-11-28

Updated: 2019-10-23

Kiếm Thế Mobile VNG APK Kiếm Thế Mobile VNG APK Kiếm Thế Mobile VNG APK Kiếm Thế Mobile VNG APK Kiếm Thế Mobile VNG APK Kiếm Thế Mobile VNG APK Kiếm Thế Mobile VNG APK Kiếm Thế Mobile VNG APK

Description of Kiếm Thế Mobile VNG APK

KIẾM THẾ MOBILE – QUYẾT ĐẤU ĐỈNH PHONG

Phiên bản mới Quyết Đấu Đỉnh Phong mang đến hệ thống tính năng mới hấp dẫn, mở rộng chiến trường PK với Thi Đấu Môn Phái, thí luyện Thiên Nguyên Các, khai mở hệ thống Bách Nghiệp, diệu thú Hồ Ly, tăng cường kỹ năng & trận pháp thú cưng hỗ trợ, đồng hành mới, tự do chuyển đổi kiểu hình, trải nghiệm biến hóa bản thân

***TÍNH NĂNG ĐẶC SẮC***

1. QUYẾT ĐẤU ĐỈNH PHONG - THI ĐẤU MÔN PHÁI KHỐC LIỆT
- Lục Đại Môn Phái đối kháng sinh tử, hồn chiến sư môn chứng minh thực lực
- Đạt tới đỉnh cao danh vọng, nhận danh hiệu cao quý và đồng hành cực VIP

2. KHIÊU CHIẾN THIÊN NGUYÊN - VƯỢT ẢI BIÊN HÓA
- Thí luyện vượt ải, chinh phục tầng cao
- Thử thách võ học, đột phá năng lực

3. TỰ DO CHUYỂN ĐỒI KIỂU HÌNH
- Dễ dàng biến hóa thân phận theo sở thích
- Trải nghiệm tất cả 6 môn phái và 24 kiểu hình

4. KHAI MỞ HỆ THỐNG BÁCH NGHIỆP
- Tự do lựa chọn nghề nghiệp: Đầu Bếp, Tiều Phu, Thợ Mỏ, Thợ Thủ Công, Điếu Khách, Phương Sĩ
- Thu thập & chế tạo nguyên liệu, nâng cấp tay nghề
- Thoải mái sử dụng & bày bán nguyên liệu làm ra

5. DIỆU THÚ SONG HÀNH - LỤC HỢP TRẬN PHÁP
- Thú cưng mới cao cấp: Hồ ly Ngân Nguyệt La Sát
- Nâng cấp hệ thống Lục Hợp Trậng Pháp và kỹ năng thú cưng, tăng cường hỗ trợ

6. MỞ RỘNG TÍNH NĂNG
- Gia tăng 4 Đồng Hành mới trợ lực mạnh mẽ
- Ưu hóa đồ họa sắc sảo, luân chuyển ngày đêm, bốn mùa

7. LỤC ĐẠI MÔN PHÁI THEO NGŨ HÀNH
Môn phái khắc chế theo ngũ hành.
- Kim: Thiên Vương thương
- Mộc: Đường Môn nỏ
- Thổ: Võ Đang kiếm
- Thủy: Nga Mi đàn, Đoàn Thị quạt
- Hỏa: Thiên Nhẫn song đao
Mỗi môn phái đều có 4 kiểu hình với thiết kế mãn nhãn, cho đại hiệp thỏa thích thể hiện cá tính.
FOR THE MOBILE - AUCTION ACTION Tse

New version Decision Circus Tse bring the system a new feature attractive, extended battlefield PK with Sport Competition discipline, pilot training Thien Nguyen The, open System Technology Industry, tests, Ho Ly, enhance skills & ball pet legal support, new companions, freely convertible phenotype, experience transformed itself

*** SPECIAL FEATURES ***

1. fight Tse - PLAY fierce sect
    - Luc University countervailing mortal discipline, fighting spirit demonstrated strength professor
    - Reaching the pinnacle of fame, received the noble title and ultra VIP companion

2. CLOSE WAR NATURE - OVERCOMING THE BIOLOGY
    - Training to overcome frontier, conquer high floor
    - Challenging martial arts, breaking through capacity

3. FREQUENTLY SWITCHING
    - Easily transform the destiny of interest
    - Experience all 6 sects and 24 phenotypes

4. OPENING THE INDUSTRIAL SYSTEM
    - Freedom to choose career: Chef, Tieu Phu, Miner, Craftsman, Dieu Khach, Phuong Si
    - Collect & manufacturing of raw materials, upgrade skills
    - Comfortable use & sale of raw materials

5. SONG OF ANIMAL MAGIC - UNITED FRONT ATTACHMENT FRANCE
    - New high-class pets: the Ngan Nguyet La Sat fox
    - Upgrade system Luc France white box and pet skills, strengthen support

6. EXPANDING FEATURES
    - Increased 4 new Companion powerful support
    - Optimized graphics sharp, rotating day and night, the seasons

7. CONTENTS OF HIGHER RANKS BY sect
    Discipline against the five elements.
    - Kim: Heavenly King
    - Jupiter: Road debt
    - Earth: Wudang is looking
    - Cards: Nga Mi dan, Doan Thi fan
    - Fire: Heavenly Ring song
    Each sect has 4 phenotype with voyeuristic design, the great delight half express individuality.

Additional information

Update on
2019-10-23
Package name
com.pg1.ktm
Version name
1.4.10764
Installs
100.000++
File size
0 bytes
Requirements
Android 5.0+
Get it on
Content rating
Rated for 12+