Cover Image of Download Lokalizator AED Pierwsza Pomoc 1.2 APK

4.5/5 - 107 votes

ID: com.ppodgorski.aedlocalizer

Download APK now

The description of Lokalizator AED Pierwsza Pomoc


„Ratuj z Sercem” - Mapa AED, to inicjatywa stworzenia w Polsce Mapy AED, mapy najbliżej zlokalizowanych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (automated external defibrillator, AED).

Celem projektu jest propagowanie idei PAD (Public Access Defibrillation), czyli powszechnego dostępu do defibrylatorów, oraz uświadamiania konieczności niesienia pierwszej pomocy.

Wierzymy, że informowanie i edukowanie społeczeństwa na temat urządzeń AED i pomocy przedmedycznej poprawi poziom bezpieczeństwa w miejscach publicznych i uskuteczni przeprowadzane akcje ratowania ludzkiego życia.
"Save the Heart" - Map AED, is an initiative to create in Poland AED maps, maps located closest AED (automated external defibrillator, AED).

The aim of the project is to promote the idea of ​​PAD (Public Access Defibrillation), ie universal access to defibrillators, and awareness of the need for first aid.

We believe that informing and educating the public on the AED devices and medical aid to improve the level of safety in public places and carried out acts out actions to save human lives.
Show more
  • Category

    Medical
  • Requirements:

    Android 4.1+

Lokalizator AED Pierwsza Pomoc 1.2 APK for Android 4.1+

Version 1.2 for Android 4.1+
Update on 2018-04-30
Installs 5.000++
File size 2.215.501 bytes
Permissions view permissions
What's new W tej aktualizacji został naprawiony błąd, który uniemożliwiał dodanie nowego AED. Bardzo dziękuję za czujność użytkowników, którzy poinformowali o błędzie. :)

Versions history:

Show more
Hit APK
Show more