Play24 od Play – zarządzaj swoimi usługami APK

5M+

Play24 od Play – zarządzaj swoimi usługami APK

Version: 6.18.0 code 8100

Developer: P4 sp. z o.o. operator sieci Play

Released: 2014-06-24

Updated: 2020-07-27

Play24 od Play – zarządzaj swoimi usługami APK Play24 od Play – zarządzaj swoimi usługami APK Play24 od Play – zarządzaj swoimi usługami APK Play24 od Play – zarządzaj swoimi usługami APK Play24 od Play – zarządzaj swoimi usługami APK Play24 od Play – zarządzaj swoimi usługami APK Play24 od Play – zarządzaj swoimi usługami APK Play24 od Play – zarządzaj swoimi usługami APK

Description of Play24 od Play – zarządzaj swoimi usługami APK

Pobierz aplikację Play24 i przekonaj się, jak łatwo i wygodnie możesz zarządzać swoimi usługami w Play. Oprócz najnowszych promocji i ofert, w Play24 możesz korzystać z Google Pay oraz BLIK, by doładować numery na kartę.

Wejdź do świata Play i poznaj rozwiązania telefonii komórkowej na miarę Twoich potrzeb!


Swoboda:

• zarządzaj wszystkimi numerami w Play w jednej aplikacji Play24 - dotyczy zarówno kont na abonament, kartę, jak i mix
• łatwo włączaj i sprawdzaj zużycie pakietów i usług, których potrzebujesz - bez konieczności wpisywania kodów SMS
• przeglądaj nowy ekran główny w aplikacji, by sprawdzić stan konta, internet do wykorzystania i informacje o nadchodzących płatnościach
• potrzebujesz sprawdzić, do kiedy obowiązuje Twoja umowa - łatwo zrobisz to w aplikacji i porozmawiasz z konsultantem o nowej ofercie przygotowanej dla Ciebie
• przeglądaj aktualne promocje i nowe pakiety, dedykowane dla Twojego konta

Bezpieczeństwo:

• opłacaj bezpiecznie faktury
• bezpiecznie rozwiązuj napotkane problemy, wybierając jedną z kilku dostępnych form kontaktu z Play
• nie martw się o zbyt wysoki rachunek - w aplikacji na bieżąco sprawdzisz zużycie danych, stan pakietów, historię swoich aktywności oraz zamówisz pakiet internetu do wykorzystania za granicą, jeśli jesteś w podróży

Komfort:

• sprawdzaj dodatkowe pakiety takie jak Play NOW, gdzie możesz oglądać telewizję na dowolnym urządzeniu: smartfonie, tablecie, komputerze czy telewizorze
• ciesz się nową i przejrzystą nawigacją w aplikacji oraz zaktualizowaną szatą graficzną, dzięki którym bez trudu znajdziesz potrzebne informacje bez tracenia czasu


W Play Twoja wygoda ma dla nas ogromne znaczenie. Pracujemy nad nowymi funkcjami i udogodnieniami. Jeśli masz pomysł na nowe usprawnienia - koniecznie daj nam znać, pisząc na adres: [email protected]

Mamy nadzieję, że nowa wersja aplikacji przypadła Ci do gustu. Podziel się swoją opinią, oddając oceny na Google Play wraz z informacją, które funkcje są według Ciebie najlepsze. Let’s Play!
Download the Play24 app and see how easy and convenient you can manage your services on Play. In addition to the latest promotions and offers, in Play24 you can use Google Pay and BLIK to top up your pre-paid numbers.

Enter the world of Play and learn about mobile solutions tailored to your needs!


Freedom:

• manage all numbers in Play in one Play24 application - applies to both subscription, card and mix accounts
• easily enable and check the consumption of packages and services you need - without having to enter SMS codes
• browse the new home screen in the application to check your account balance, internet usage and information about upcoming payments
• you need to check when your contract is in effect - you can easily do it in the application and talk to a consultant about a new offer prepared for you
• browse current promotions and new packages dedicated to your account
 
Security:

• pay invoices safely
• solve problems encountered safely by choosing one of several available forms of contact with Play
• do not worry about too high a bill - in the application you check the data usage, package status, history of your activities and order an internet package for use abroad if you are traveling
 
Comfort:

• check additional packages such as Play NOW, where you can watch TV on any device: smartphone, tablet, computer or TV
• enjoy new and transparent navigation in the application and updated graphic design, thanks to which you can easily find the information you need without wasting time


At Play, your convenience is very important to us. We work on new features and facilities. If you have an idea for new improvements - be sure to let us know by writing to: [email protected]

We hope you enjoy the new version of the application. Share your feedback by giving ratings on Google Play along with information on which features are best for you. Let's Play!

Additional information

Update on
2020-07-27
Package name
com.play.play24m
Version name
6.18.0
Installs
5.000.000++
File size
10.307.182 bytes
Category
TOOLS
Requirements
Android 5.0+
Get it on
Content rating
Rated for 3+

Similar to "Play24 od Play – zarządzaj swoimi usługami"

Facebook

5B+

Facebook APK

Keeping up with friends is faster and easier than ever. Share updates and photos, engage with friends and Pages, and stay..

Android System WebView

1B+

Android System WebView APK

Android WebView is a system component powered by Chrome that allows Android apps to display web content. This component is..

Android Accessibility Suite

5B+

Android Accessibility Suite APK

Android Accessibility Suite is a collection of accessibility apps that help you use your Android device eyes-free or with a..

SHAREit - Transfer & Share

1B+

SHAREit - Transfer & Share APK

SHAREit, excellent sharing app with fast cross-platform transfer speed & free online feeds including movies, videos,..

Google Text-to-Speech

5B+

Google Text-to-Speech APK

Google Text-to-speech powers applications to read the text on your screen aloud. For example, it can be used by:• Google..

Gboard - the Google Keyboard

1B+

Gboard - the Google Keyboard APK

Gboard has everything you love about Google Keyboard—speed and reliability, Glide Typing, voice typing, and moreGlide..

Google Drive

5B+

Google Drive APK

Google Drive is a safe place to back up and access all your files from any device. Easily invite others to view, edit, or..

Google Translate

500M+

Google Translate APK

• Text translation: Translate between 103 languages by typing• Tap to Translate: Copy text in any app and tap the Google..

Parallel Space - Multiple accounts & Two face

100M+

Parallel Space - Multiple accounts & Two face APK

Clone and run multiple accounts of the same app simultaneously, and use themes to style your unique space.As one of the..

AppLock - Fingerprint & Password, Gallery Locker

10M+

AppLock - Fingerprint & Password, Gallery Locker APK

AppLock is a light app protector tool to protect your privacy in mobile apps. \u2600\ufe0f——Highlights of..

Automatic Call Recorder

100M+

Automatic Call Recorder APK

Record any phone call you want and choose which calls you want to save. You can set which calls are recorded and which are..

Google Home

100M+

Google Home APK

Set up, manage, and control your Google Home, Google Nest, and Chromecast devices, plus thousands of connected home products..

Google Authenticator

50M+

Google Authenticator APK

Google Authenticator generates 2-Step Verification codes on your phone.2-Step Verification provides stronger security for..

IKO

5M+

IKO APK

Download the latest version of the free IKO application (electronic banking service) and use your bank account at PKO Bank..

Zapya - File Transfer, Share Apps & Music Playlist

50M+

Zapya - File Transfer, Share Apps & Music Playlist APK

Rapidly share files using the best file sharing application that is easy to use and supports transfer across iOS, Android,..

Google Find My Device

100M+

Google Find My Device APK

Find My Device helps you locate your lost Android and lock it until you get it back.FeaturesSee your phone, tablet or watch..

Rock Hero

50M+

Rock Hero APK

Rock Hero is the ultimate music-rhythm style game that will test your skills to play the guitar and follow the rhythm of the..

Nike Run Club

10M+

Nike Run Club APK

Nike Run Club: Your Perfect Running Partner Nike Run Club has the tools you need to run better, including GPS run tracking;..

Lezhin Comics - Daily Releases

5M+

Lezhin Comics - Daily Releases APK

## New Comics Every DayWe curate the highest quality content and bring them to you everyday (5:00am PST/ 6:00am PDT). Come..