Cover Image of Tải xuống Mars Colonizer APK

0/5 - vote

ID: eu.balzo.marscolonizer

 • Nhà phát triển:

 • Phiên bản:

  Varies with device

 • Cập nhật:

Tải file APK ngay

Mô tả của Mars Colonizer


Collect seeds, go around the map, and make Mars a habitable planet!
Xem nhiều hơn
 • Danh mục

  Giải trí
 • Xem trên:

  Go Google Play eu.balzo.marscolonizer
 • Yêu cầu:

  Android Varies with device+

Mars Colonizer Varies with device APK cho Android Varies with device+

Phiên bản Varies with device cho Android Varies with device+
Cập nhật 2023-03-15
Lượt tải 100++
Kích thước tập tin 39.541.953 bytes
Quyền xem các quyền
Cập nhật mới Bug fixes and improvements

Phiên bản cũ hơn:

Xem nhiều hơn
Được yêu thích
Xem nhiều hơn