Cover Image of Tải xuống Friday Night Multiplayer - Trò chơi kinh dị sinh tồn APK

2.9/5 - 13.041 vote

ID: com.ToGamers.survival.multiplayer

 • Nhà phát triển:

 • Phiên bản:

  Varies with device

 • Cập nhật:

qr
Version code: 26, Architecture armeabi-v7a, Android 5+
How to install APK
Yêu cầu cấp quyền:
 • Microphone:

  Record audio:
  Allows the app to record audio with the microphone. This permission allows the app to record audio at any time without your confirmation..
 • Network:

  View network connections:
  • Allows the app to view information about network connections such as which networks exist and are connected..
  Full network access:
  Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet..
 • Hardware controls:

  Change your audio settings:
  Allows the app to modify global audio settings such as volume and which speaker is used for output..
 • Danh mục

  Phiêu lưu
 • Xem trên:

  Go Google Play com.ToGamers.survival.multiplayer
 • Yêu cầu:

  Android Varies with device+

Friday Night Multiplayer - Trò chơi kinh dị sinh tồn Varies with device APK for Android Varies with device+

Phiên bản Varies with device for Android Varies with device+
Cập nhật 2021-01-01
Kích thước tập tin 128.978.649 bytes
Quyền xem các quyền
Cập nhật mới Hãy giúp chúng tôi 5 sao để tiếp tục cập nhật và cải thiện game
Được yêu thích
Xem nhiều hơn