ลงทะเบียน บัตรคนจน 64 รอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ APK

100K+

ลงทะเบียน บัตรคนจน 64 รอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ APK

Version: 1.0 code 1

Developer: zigi app

Released: 2020-12-19

Updated: 2020-12-27

ลงทะเบียน บัตรคนจน 64 รอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ APK ลงทะเบียน บัตรคนจน 64 รอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ APK ลงทะเบียน บัตรคนจน 64 รอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ APK ลงทะเบียน บัตรคนจน 64 รอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ APK ลงทะเบียน บัตรคนจน 64 รอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ APK ลงทะเบียน บัตรคนจน 64 รอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ APK ลงทะเบียน บัตรคนจน 64 รอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ APK ลงทะเบียน บัตรคนจน 64 รอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ APK

The description about ลงทะเบียน บัตรคนจน 64 รอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ APK

เปิดรับลงทะเบียนแล้ว ลงทะเบียน บัตรคนจน 64 รอบใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กระทรวงการคลัง เดินหน้าจัดทำโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ชี้จะปรับหลักเกณฑ์การเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

สิทธิพิเศษต่างๆ ที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับ ในแต่ละเดือนประจำปี 2563
1.วงเงินซื้อสิ้นค้าของกินของใช้ที่ร้านธงฟ้าที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ 200 - 300 บาท
2.ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท
3.ส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้ม 45 บาท ต่อรอบ 3 เดือน
4.วงเงินคืนภาษี 5% สำหรับการนำบัตรคนจนไปรูดซื้อสิ้นค้ากับร้านที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีสูงสุด500 บาท
5.เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 100 บาท
6.เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 230 บาท
7.วงเงินพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจน 50 100 บาท ตามเกณฑ์รายได้

เงื่อนไขของผู้รับบัตรสวัสดิการคนจน*
-จะต้องมีอายุ 18 ปี
-มีอสังหาริมทรัพย์มีบ้านพร้อมที่ดินพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
-ส่วนห้องชุดต้องไม่เกิน 35 ตารางวา
-กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใช้เพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่
-หากมีที่ดินที่ไม่ได้ทำการเกษตรต้องไม่เกิน 1 ไร่
-มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี
-มีเงินฝากไม่เกิน 1 แสนบาท

**คุณสมบัติแอปพลิเคชัน**
แอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่แนะนำข่าวสารและวิธีการลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น ไม่ใช่เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ของโครงการ
Open for registration, register a new round of poor 64 card, state welfare card
Ministry of Finance Continue to create a new round of state welfare card programs Point to adjust the criteria for registration of low-income people

Various privileges That the holder of the State Welfare Card will receive For each month for the year 2020
1. The purchase limit for products, food and supplies at the Blue Flag stores participating in the project nationwide 200 - 300 baht
2. Transportation costs for public buses 500 baht
3.Discount on the purchase of cooking gas 45 baht per cycle of 3 months
4. 5% tax refund limit for bringing the poor card to buy at the shops that participate in the tax refund program up to 500 baht.
5. Waterworks allowance 100 baht
6. Electricity allowance 230 baht
7.Special limit for the elderly with a poor card 50 100 baht according to income criteria

Conditions of the recipient of the poor welfare card *
- Must be 18 years old
- Have real estate, houses with land, an area of ​​not more than 25 square meters
- The apartment must not exceed 35 square meters.
- In the case of owning land for agricultural use, not more than 10 rai
- If there is a land that is not agriculture, must not exceed 1 rai
- have an income not exceeding one hundred thousand baht per year
- Have a deposit not exceeding 1 hundred thousand baht

** Application features **
This app is an application that introduces news and how to register for the poor or the state welfare card only. It is not an application used to register for project eligibility.

Additional information

Update on
2020-12-27
Package name
com.kungthepmobile.sawadeekarn
Author
zigi app
Version name
1.0
Installs
100.000++
File size
5.438.725 bytes
Category
LIFESTYLE
Requirements
Android 7.1+
Content rating
Rated for 3+
лучшие рингтоны для андроид ilocker piano tiles 2 2016 clash royal simulator my keyboard foto
We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are allow us to use them.